Zarząd OSP

 • Prezes
 • I Wice Prezes
 • II Wice Prezes
 • Naczelnik
 • Z-ca naczelnika
 • Skarbnik
 • Gospodarz
 • Sekretarz
 • Kronikarz
 • Członek Zarządu
 • Członek Zarządu
 • Mucha  Józef
 • Sarzyński  Józef
 • Perlak  Paweł
 • Kludys  Kamil
 • Kurcaba  Józef
 • Kludys  Bolesław
 • Maślanka  Jan
 • Gumieniak  Karol
 • Kludys  Mateusz
 • Sarzyński  Andrzej
 • Siuzdak  Robert


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący
 • Z-ca Przewodniczącego
 • Sekretarz
 • Członek
 • Członek
 • Klimek  Władysław
 • Olechowski  Stanisław
 • Wojdyła  Tadeusz
 • Smycz   Jan
 • Smycz  Czesław

© OSP Wola Zarczycka 2019
Designed by S.Wójcik