Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Ratownik"

12 lutego 2008 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zarczyckiej powstał pierwszy w powiecie leżajskim klub Honorowych Dawców Krwi PCK. „Ratownik”, bo taką przybrał nazwę, skupia 30 strażaków. Prezesem wybrano jednogłośnie druha Franciszka Banasia – inicjatora powołania klubu.

Podczas spotkania założycielskiego z druhami w ich macierzystej jednostce obecni byli: członek Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie Zdzisław Wójcik, kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – Oddział Terenowy w Leżajsku Magdalena Wittich, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Leżajsku Andrzej Kłak. Po przybliżeniu przez wymienione osoby, druhom zagadnień związanych z honorowym krwiodawstwem, strażacy podjęli decyzję o utworzeniu klubu.Wiceprezesem został druh Tadeusz Wojdyła. Swoje 18-ste urodziny uczcił oddając krew po raz pierwszy w życiu. Był wówczas uczniem Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Z sympatią w głosie wspomina swojego opiekuna mgr Noska. Dotychczas oddał 16 litrów tego życiodajnego płynu. Druha Marka Maślankę wybrano na sekretarza. Odpowiada za dokumentację tj. deklaracje członkowskie, karty HDK, wykaz członków klubu. Skarbnikiem jest druh Roman Sulikowski.Prawie połowa strażaków przygodę z krwiodawstwem rozpoczęła już jakiś czas temu. Do grona najbardziej zasłużonych na tym polu społecznej działalności należy niewątpliwie druh Czesław Kolano, który oddał już 25 litrów krwi. Klub skupia w swoich szeregach m.in. prezesa OSP Wola Zarzycka druha Jana Gąskę, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej Sarzynie bryg. Józefa Kludysa, sołtysa wsi Wola Zarczycka druha Władysława Klimka, druhów Mariana Wiater, Józefa Muchę, Marka Sulikowskiego, Tomasza Muchę, Janusza Siuzdaka. Klubowicze zgodnie twierdzą, że rota strażackiego ślubowania, która zawiera m.in. słowa dotyczące ratowania życia i mienia ludzi zobowiązuje. Stąd ich decyzja. Osoby, które mogą i chcą w ten sposób pomagać potrzebującym zasługują na najwyższe uznanie. Oby ich nigdy nie zabrakło.„Ratownik” powstał w związku z rokiem przeżywanym w Kościele pod hasłem „Otoczmy troską życie”, a także dla uczczenia 17 Światowego Dnia Chorego (11 lutego) ustanowionego przez Ojca Świętego Jana Pawła II i 90-lecia działalności PCK przypadającego w tym roku. Warto wspomnieć, że każdemu honorowemu dawcy krwi nieodpłatnie ustalona zostaje grupa krwi. Otrzymuje również „krewkartę” zawierającą oprócz danych osobowych wpis dot. grupy krwi. Dzień oddania krwi jest wolny od pracy i nauki. Dawca po podzieleniu się cząstką siebie otrzymuje 9 czekolad.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik

© OSP Wola Zarczycka 2019
Designed by S.Wójcik